28 maj 2009

Styrelsen/kontakt

BF Bultens Styrelse 2017/2018

Grete Höiseth (ordförande)
Christina Karlevall (vice ordförande)
Johan Wallén (ledamot)
Adam Lund (ledamot)
Johan Dahlman (suppleant)
Anna Bergman (suppleant)

Valberedningen för 2017/2018
Björn Grönwall
Lars Wallenius

Du når oss via e-post på  styrelsen@bfbulten.se