28 maj 2009

Styrelsen/kontakt

 

BF Bultens Styrelse 2018/2019

Grete Höiseth (ordförande)
Christina Karlevall (vice ordförande)
Johan Wallén (ledamot)
Adam Lund (ledamot)
Johan Dahlman (suppleant)
Erik Willenius (suppleant)

Valberedningen för 2018/2019
Björn Grönwall
Björn Lindell

Du når oss via e-post på  styrelsen@bfbulten.se

Protokoll från årsmöte med Bulten Upa 180524