Förvaltning

Föreningens ekonomiska och tekniska förvaltning sköts idag av Nabo, det innebär att Nabo ansvarar för tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll men också avgifter, hyror och andra kontraktsrelaterande ärenden. Nabo besöker fastigheten 2 gg / månad. Se nedan kontaktuppgifter till Nabo

Felanmälan – 010-2880026 / felanmalan@nabo.se

Avgifter, hyror & kontrakt – 010-2880026 / avgifthyra@nabo.se

Växel – 010-2880000 / info@nabo.se