Information för mäklare och köpare

Bostadsföreningen Bulten u p a är en äldre bostadsförening som består av 49 lägenheter med bostadsrätt och två lokaler med hyresrätt.

Vid lägenhetsförsäljning görs ansökan om medlemskap enklast via www.smoot.se. Om Smoot inte används vill styrelsen ha in tre exemplar av in- och utträdesansökningshandlingar samt mobilnummer och e-postadress till nya ägaren.

Genomförda renoveringar

– 1973 Fasaden omputsad och målad.

– 1973 Ny värmepanna.

– 1979 Nya varm- och kallvattenstammar

– 1979 Nya köksstammar.

– 1983 Gårdsplantering

– 1983 Ny tvättstuga

– 1984 Nytt tak

– Installation av treglasfönster.

– 1988 Nya termostatventiler installerade.

– 1990 Installation av kabel-TV.

– Ny brännare.

– Nya grövre köksstammar i källare.

– 1995 Nytt torkskåp.

– 1995 Upprustning av trapphusen och nya säkerhetsdörrar.

– 1997 Återinstallation av gamla träporten.

– Omputsning av gårdshusets gavel.

– 2002 Takmålning

– 2002 Installation av fjärrvärme.

– 2003 Renovering av fasader och fönster.

– 2003 Ventilationen sågs över och renoverades.

– 2006 Stambyte badrum.

– 2006 Nya elstigar, trefas framdragen till lägenheterna. Frivillig elrenovering av lägenheterna.

– 2007 Vattenstammarna byttes.

– 2009 Två nya tvättmaskiner och en torktumlare.

– 2009 Spolning av köksstammar.

– 2011 Renovering av dörrar.(Trapphus och vädringsbalkonger målade och ny ytterport)

– 2011 Installation av fibernät.

– 2014 Nytt källargolv i gatuhuset och nya förrådsutrymmen.

– 2014 Byte av avloppsrör i gatuhusets källare.

– 2014 Balkonger byggdes. (Frivilligt för lägenhetsägarna)

-2015 Spolning av köksstammar.

-2017 – 18 Gårdarna rustades upp och försågs med stenläggning. Pergola byggdes. Gamla träd togs bort och nya planterades. Cykelställen byggdes   om.

-2017 Målning av plåttak samt nyinstallation av taksäkerhet.

– 2018 Mark- och trädgårdsarbeten genomfördes

– 2018 Nya termostater installerades i lägenheterna och värmeledningssystemet spolades och ett nytt expansionskärl installerades.

– 2018 Horisontell avloppsstam mellan husen byttes.

– 2019 OVK

– 2020 Byte av köksstammar.

– 2020 Åtgärdande av ventilationen enligt Protokoll från OVK.

– 2021 Målning och nytt golv i föreningens tvättstuga

Planerade renoveringar.

– 2022 Målning fönster

– 2022/2023 Ytskikt trapphus

Övrig information

Föreningen är en äkta bostadsförening med 49 lägenheter fördelat på två hus. Husen byggdes 1913. Föreningen äger tomten sedan 1926.

En restaurang och två butiker finns i huset.

Vid försäljning tas en överlåtelseavgift om 3400:- ut av köparen. Vid belåning tas pantsättningsavgift ut om 400:-/pant 

Gemensamma utrymmen: Tvättstuga utrustad med två tvättmaskiner, en torktumlare och ett torkskåp. Cykelförvaring finns i cykelrum i källare. Föreningen har dessutom en mycket trevlig och lummig innergård.

Ekonomi: Föreningen har just nu en låg belåningsgrad. 

Föreningen höjer avgiften regelmässigt med ca 1-5% per år. Ingen gjordes höjning under 2022

Föreningen är ansluten till TV och bredband via Telenor (100/100 Mbit/ sek). Anslutningen ingår i avgiften. Eventuella övriga avtal tecknas av bostadsinnehavaren.

Värme och vatten ingår i avgiften, men för lägenheter med balkong tillkommer en avg på 50:- mån.

Delat ägande av lägenheter är möjligt.

Airbnb och andra tillfälligt återkommande uthyrningar är inte tillåtna i föreningen.

Föreningens ekonomiska förvaltare är Nabo.

Hembud tillämpas vi försäljning.

Styrelsen har ordinarie möte en gång per månad.

Två gånger per år (höst och vår) har vi dagar för städning och översyn av fastigheten. Deltagande vid dessa är obligatoriskt för medlemmar. Om man uteblir tas en avgift på f.n. 1000:- ut.

Endast sk kolfilterfläkt för kök och våtutrymmen är tillåten. Fastigheten har sk självdrag och otillåten ventilationsfläkt i kök och våtutrymmen ställer till problem för andra bostadsinnehavare.

Uppdaterad 2022-06-09