Ventilation

Endast sk kolfilterfläkt för kök och våtutrymmen är tillåten. Fastigheten har sk självdrag och otillåten ventilationsfläkt i kök och våtutrymmen ställer till problem för andra bostadsinnehavare.