Renovering & Ombyggnad

Som medlem får du själv renovera de delar av lägenheten du själv ansvarar för. Vill du göra större förändringar som påverkar gemensamma delar måste du först kontakta styrelsen. Ansökan för ombyggnation & renovering görs i länken nedan, viktig att också läsa igenom Information/regler vid ombyggnation & renovering noggrant. Viktigt att inte påbörja renovering utan att ha informerat styrelsen.

Exempel på gemensamma delar där styrelsen måste bli informerad är:
-VVS
-Avlopp
-Radiatorer
-Ventilation
-Innerväggar, även icke-bärande sådana.

Blankett för ansökan om ombyggnation & renovering

Information/regler vid ombyggnad & renovering