Gemensamma utrymmen

Gården

Det finns två gårdar som tillhör Bf Bulten. På den stora gården har vi under sommaren 2st grillar och utemöbler som är till medlemmarnas förfogande. På lilla gården finns en piskställning för mattor samt några mindre utemöbelgrupper. I gatuhusets källare finner du verktyg för skötseln av gården.

Tvättstuga

I gatuhusets källare finns föreningens gemensamma tvättstuga. I tvättstugan finns det två tvättmaskiner, en torktumlare, en mangel samt torkskåp. Tvättstugan bokas elektroniskt, antingen via www.bokatvatttid.se, via skärmen utanför tvättstugan alt. via app i telefonen (boka tvättid). För att kunna boka tvättid krävs en personlig inloggning. Har du inte fått denna från tidigare bostadsinnehavare så kontakta styrelsen. För allas trevnad så hjälps vi åt att hålla snyggt och städat i tvättstugan.

Sophantering

På stora innergården finns kärl för sortering av hushållssopor, matavfall, glas, kartong samt tidningar. Kärlen är uppmärkta för respektive syfte. Närmaste källsortering för metall m.m. finns på Borgargatan (parallellgata till Långholmsgatan). Vi har ingen sortering av grovsopor och därför ansvarar varje hushåll för att forsla bort eventuella grovsopor. Närmaste grovsopstation finns i Örby. På gatuplan i båda fastigheterna finns det korgar med nya påsar för matavfall. När påsarna är slut så finns det nya att fylla på med nere i städrummet i gatuhuset. Det är förbjudet att ställa sopor & skräp bredvid kärlen på innergården!

Vind & Källare