Protokoll från stämmor

Årsstämma 2020 protokoll

Årsstämma 2019 protokoll

Årsstämma 2018 Protokoll 
Årsstämma 2017 protokoll
Årsstämma 2012 Protokoll
Årsstämma 2011 Protokoll
Årsstämma 2010 Protokoll
Årsstämma 2009 Protokoll
Årsstämma 2008 Protokoll
Extrastämma 2008-05 Protokoll
Årsstämma 2007 Protokoll
Årststämma 2006 Protokoll
Årsstämma 2006 Kallelse
Extrastämma 2006-03 Protokoll
Årsstämma 2005 Protokoll
Årsstämma 2004 Protokoll
Årsstämma 2003 Protokoll
Årsstämma 2001 Protokoll